Vroegst en laatst bekende datum/
Earliest and last known dates

Postkantoren met Puntstempels/
Post offices with numeral cancels

 

 

 

Nederlands:

In 1969 heeft P.G. Melsert in het Nederlands Maandblad voor Filatelie een artikel over de typen van de Puntstempels geschreven. In dit artikel heeft Melsert ook een lijst geplaatst van alle hem bekende vroegste en laatste datums van de puntstempels per postkantoor.

Deze lijst heb ik inmiddels geactualiseerd aan de hand van de mij bekende datums. Hierbij heb ik grotendeels geput uit mijn eigen collectie en informatie die mij is aangereikt via de website.

Ik weet zeker dat veel van de opgenomen datums inmiddels kunnen worden vervangen. Daarom doe ik graag een beroep op iedereen die een vroegere of latere datum van een kantoor weet. Hiervoor kan melding gedaan worden via mijn emailadres:

hk@puntstempels.nl

Wilt u bij uw melding ook aangeven of het stuk in uw bezit is, danwel waar u het gezien heeft? Indien mogelijk, mag u mij ook een afbeelding van het poststuk met de datum sturen. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

 

 

English:

In 1969 P.G.Melsert wrote an article for the Nederlands Maandblad voor Filatelie about the types of numeral cancels. This article also contained a list of earliest and latest dates of these numeral cancels, sorted by postoffice. 

I have updated this list based on what I know. Most of this information comes from my own collection, plus information from the website. 

I am sure that many of the dates can be replaced by now. Thatís why I asks for help from anybody who has earlier or later dates. My email address is:

hk@puntstempels.nl

Please let me know if you own the item, or where you saw it. If at all possible please send me a copy of the item with the particular date. 

I am thanking you in advance for your cooperation.

 

 

Nr. Postkantoor
Post Office
Gebruikt van / tot
Used from / til
Vroegste datum
Earliest date
Melding
Source
Laatste datum
Latest date
Melding
Source
1 Weltevreden 1-1-1874 / 1893 8-1-1874 Schuring 5-5-1893 Schuring
2 Samarang 1-1-1874 / 1893 2-1-1874 Kruse 11-4-1893 Ebay
3 Soerabaija 1-1-1874 / 1893 17-1-1874 V.Dieten veil 605 6-4-1893 V.Dieten veil 601
4 Batavia 1-1-1874 / 1893 19-2-1874 anoniem 29-8-1893 Melsert
5 Padang 1-1-1874 / 1893 17-6-1874 V. Dieten veil 633 12-4-1893 Koning
6 Cheribon 1-1-1874 / 1893 26-5-1874 Kruse 28-4-1893 Kruse
7 Soerakarta 1-1-1874 / 1893 10-1-1874 Melsert 14-12-1893 Melsert
8 Buitenzorg 1-1-1874 / 1893 23-4-1874 v.Dijck 9-4-1893 v.Dijck
9 Makassar 1-1-1874 / 1893 22-5-1874 Anoniem 24-12-1892 Stolk
10 Djokjakarta 1-1-1874 / 1893 27-9-1874 v.Dijck 17-4-1893 Koning
11 Passoeroean 1-1-1874 / 1893 12-8-1874 Westphal 7-5-1893 Melsert
12 Bandong 1-1-1874 / 1893 16-3-1874 Westphal 23-4-1893 Ebay
13 Tagal 1-1-1874 / 1893 3-2-1875 Kruse 27-3-1893 Kruse
14 Pekalongan 1-1-1874 / 1893 2-4-1874 Arts 7-5-1893 Kruse
15 Salatiga 1-1-1874 / 1893 20-11-1874 Melsert 26-2-1893 Westphal
16 Ambarawa 1-1-1874 / 1893 28-7-1874 Melsert 22-4-1893 Koning
17 Pattie 1-1-1874 / 1893 29-10-1874 Melsert 30-1-1893 Kruse
18 Rembang 1-1-1874 / 1893 10-10-1875 Kruse 10-4-1893 Nutmeg Stamps
19 Toeban 1-1-1874 / 1893 20-6-1877 Leven 28-8-1889 Leven
20 Banjoemas 1-1-1874 / 1893 26-9-1874 Leven 19-7-1893 Leven
21 Tjilatjap 1-1-1874 / 1893 27-5-1875 Melsert 21-4-1893 Schuring
22 Poerworedjo 1-1-1874 / 1893 24-5-1875 Melsert 25-12-1892 Leven
23 Magelang 1-1-1874 / 1893 8-1-1874  Bult postzak 153 13-5-1893 V. Dieten veil.
24 Madioen 1-1-1874 / 1893 18-3-1874 v.Dijck 30-6-1893 Melsert
25 Grissee 1-1-1874 / 1893 18-9-1875 Schuring 12-5-1893 V.Dieten veil. 554
26 Probolingo 1-1-1874 / 1893 29-4-1874 v.Dijck 30-4-1893 Braaksma
27 Bezoekie 1-1-1874 / 1893 1-4-1874 Melsert 11-5-1893 Braaksma
28 Banjoewangie 1-1-1874 / 1893 5-5-1877 Kruse 14-4-1893 Melsert
29 Kedirie 1-1-1874 / 1893 11-10-1876 Melsert 24-4-1893 Ebay
30 Pamakassan 1-1-1874 / 1893 29-8-1874 Melsert 8-4-1893 Melsert
31 Bandjermasin 1-1-1874 / 1893 3-7-1877 Ebay 11-8-1892 Arts
32 Palembang 1-1-1874 / 1893 1-7-1874 Melsert 9-5-1893 V.Dieten veil. 584
33 Amboina 1-1-1874 / 1893 27-9-1878 Kruse 2-3-1893 Melsert
34 Riouw 1-1-1874 / 1893 5-9-1874 Kruse 7-9-1892 Kruse
35 Muntok 1-1-1874 / 1893 8-4-1875 Kruse 17-12-1891 Kruse
36 Pontianak 1-1-1874 / 1893 9-8-1874 NPV/Koning 23-1-1893 Schuring
37 Serang 1-1-1874 / 1893 28-6-1874 v.Dijck 20-1-1893 Internetveiling
38 Anjer 1-1-1874 / 1893 11-7-1877 Kruse 10-3-1889 V.Dieten veil 586
39 Poerwakarta 1-1-1874 / 1893 26-6-1874 Melsert 25-7-1891 Melsert
40 Meester Cornelis 1-1-1874 / 1893 12-5-1874 Melsert 2-5-1893 Arts
41 Tjiandjoer 1-1-1874 / 1893 27-11-1874 Kruse 21-10-1892 Schuring
42 Sumedang 1-1-1874 / 1893 26-2-1875 Melsert 9-1-1892 Melsert
43 Indramaijoe 1-1-1874 / 1893 9-1-1874 PSvL Spec.Cat. 30-12-1891 Schuring
44 Tjiamis 1-1-1874 / 1893 15-8-1874 Melsert 19-7-1893 Ebay
45 Kendal 1-1-1874 / 1893 1-4-1875 Kruse 17-4-1893 Melsert
46 Koedoes 1-1-1874 / 1893 6-8-1875 Leven 14-12-1892 Braakasma
47 Bodjonegoro 1-1-1874 / 1893 20-10-1876 Melsert 20-1-1893 Braaksma
48 Klatten 1-1-1874 / 1893 3-5-1874 Melsert 11-5-1893 Leven
49 Ngawie 1-1-1874 / 1893 8-7-1875 Kruse 20-3-1893 Melsert
50 Patjitan 1-1-1874 / 1893 11-1-1875 Schuring 22-10-1886 Kruse
51 Modjokerto 1-1-1874 / 1893 3-5-1874 Kruse 11-1-1891 Koning
52 Malang 1-1-1874 / 1893 23-11-1874 Melsert 6-3-1891 Arts
53 Sitoebondo 1-1-1874 / 1893 11-10-1874 Kruse 20-7-1891 Leven
54 Sumanap 1-1-1874 / 1893 14-5-1874 V.Dieten veil 616 24-12-1892 Leven
55 Fort de Kock 1-1-1874 / 1893 14-4-1875 Kruse 24-4-1893 Schuring
56 Sibogha 1-1-1874 / 1893 1-7-1876 v.Dijck 28-12-1892 Melsert
57 Benkoelen 1-1-1874 / 1893 15-9-1874 Melsert 28-11-1891 v.Dijck
58 Telokbetong 1-1-1874 / 1893 1-1-1875 Melsert 29-5-1892 Kruse
59 Bengkalis 1-1-1874 / 1893 2-10-1886 Leven 11-9-1892 Melsert
60 Billiton 1-1-1874 / 31-10-1878 25-3-1876 Kruse 9-8-1879 Schuring
60 Tandjongpandan 1-11-1878 / 1893 20-7-1886 Koning 11-2-1893 Kruse
61 Singkawang 1-1-1874 / 31-5-1880 11-3-1876 Melsert 12-7-1879 Schuring
61 Poerwadadi 1-6-1880 / 1893 27-7-1880 Kruse 3-10-1892 Melsert
62 Menado 1-1-1874 / 1893 18-3-1877 Leven 11-4-1893 Leven
63 Ternate 1-1-1874 / 1893 8-5-1879 Kruse 28-9-1892 Kruse
64 Banda  1-1-1874 / 1893 5-1-1878 Westphal 17-8-1892 Stolk
65 Timor 1-1-1874 / 1893 13-2-1879 Kruse 13-10-1892 Westphal
66,1 Veldpost Atjeh no 1 1-1-1874 / ?-11-1878 20-6-1874 Leven 11-11-1878 v.d. Berg
66,2 Veldpost Atjeh ?-11-1878 / eind 1881 28-11-1878 v.d. Heuvel 2-12-1881 Wiggers veiling
66,2 Atjeh eind 1881 / februari 1882 31-1-1882 Bulterman    
66,2 Kotaradja 1-3-1882 / 1893 2-4-1882 V.Dieten veil 600 19-2-1893 Koning
67 Veldpost Atjeh no 2 1-1-1874 / 21-4-1874 21-1-1874 Stibbe 21-3-1874 Leven
67 Oenarang 1-8-1875 / 1893 13-12-1875 Kruse 2-11-1891 Kruse
68 Veldpost Atjeh no 3 1-1-1874 / 21-4-1874 24-1-1874 Buys 14-4-1874 Kruse
68 Padangpandjang 1-8-1875 / 1893 3-5-1876 Leven 11-3-1893 Ebay
69,1 Exp.kant. Bat. Mi. Str. 1-1-1874 / februari 1878 25-7-1876 V. Dieten veil 617 10-11-1876 Bulterman
69,1 Karanganjar 13-10-1879 / eind 1881 17-10-1879 NPV veil 2015-1 29-9-1881 Schuring
69,2 Demak 18-7-1879 / 1893 25-8-1879 Bulterman 30-11-1892 Schuring
70 Blitar 15-4-1874 / 1893 6-1-1877 Kruse 9-10-1892 Kruse
71 Loemadjang 1-11-1874 / 1893 23-1-1875 NPV 31-10-2012 24-3-1892 Kruse
72 Bondowosso 15-8-1874 / 1893 19-5-1877 Leven 27-4-1893 Kruse
73 Boijolalie 1-8-1875 / 1893 20-5-1876 Melsert 2-2-1892 Arts
74 Kottaboemi 1-12-1875 / 1893 7-7-1885 Storm van Leeuwen 27-3-1888 Bulterman
75 Moearadoewa 1-12-1875 / 1893 16-12-1876 Ebay 2-9-1889 Melsert
76 Tebingtinggi 1-12-1875 / 1893 2-2-1878 v.Dijck 26-7-1892 Kruse
77 Lahat 1-12-1875 / 1893 28-3-1876 Kruse 13-6-1892 Koning
78 Seblat 1-12-1875 / 1893 6-12-1876 V.Dieten veil 616 4-7-1882 Melsert
79 Mokko Mokko 1-12-1875 / 1893     3-5-1893 Bulterman
80 Indrapoera 1-12-1875 / 1893 17-9-1887 puntstempels.nl    
81 Rau 1-3-1876 / 7-6-1890 27-3-1878 V.Dieten veil 612 22-3-1889 Braaksma
81 Loeboesikaping 15-6-1890 / 1893 6-10-1890 Braaksma 13-9-1891 Schuring
82 Padangsidempoean 1-3-1876 / 1893 15-11-1879 Melsert 25-4-1893 V.Dieten veil 616
83 Singkel 1-12-1875 / 1893 8-8-1888 Kruse 6-9-1892 Van Geen
84 Deli 1-2-1876 / ?-1888 11-2-1876 Leven 23-5-1888 Ebay
84 Laboean ?-1888 / ?-8-1889 26-4-1889 Koning 19-8-1889 Kruse
84 Laboean Deli ?-8-1889 / 1893 4-4-1890 Leven 12-11-1892 Kruse
85 Sidhoaradjo 2-2-1877 / 1893 11-3-1889 Schuring 23-3-1893 V.Dieten veil 601
86 Japara 27-3-1877 / 1893 29-10-1877 Schot 29-12-1891 Kruse
87 Toeloengagoeng 20-3-1877 / 1893 18-11-1886 Melsert 14-4-1893 Schuring
88 Gorontalo 2-3-1877 / 1893 26-1-1888 Schuring 27-12-1892 Melsert
89 NIExpKant.Singapore ?-2-1878 / 1893 11-12-1880 Bulterman 17-3-1893 Kruse
90 NIExpKant.Penang ?-2-1878 / 1893 15-9-1878 Voerman 8-9-1892 Melsert
91 Soekaboemi 12-4-1878 / 1893 9-9-1878 Melsert 23-2-1893 Kruse
92 Bandjarnegara 15-9-1879 / 1893 3-1-1882 Schuring 18-1-1893 Stolk
93 Djember 3-3-1879 / 1893 3-5-1881 Melsert 19-4-1892 Schuring
94 Djoewana 13-6-1879 / 1893 25-9-1879 Leven 24-8-1892 Leven
95 Kraksaan 20-2-1879 / 1893 13-4-1879 V.Dieten veil 601 25-9-1892 Leven
96 Karanganjer eind 1881 / 1893 1-7-1884 Kruse 16-9-1892 V.Dieten veil 601
97 Ponorogo 19-4-1879 / 1893 3-10-1879 V.Dieten veil 599 13-6-1893 Melsert
98 Temanggoeng 20-9-1879 / 1893 29-4-1880 Schuring 15-5-1893 V.Dieten veil.554
99 Wonosobo 9-9-1879 / 1893 1-8-1880 Melsert 12-7-1892 Verster
100,1 Langkat 7-6-1879 / 1-5-1880 29-10-1879 Ebay 19-2-1880 Bulterman
100,2 Bangkil 15-4-1881 / 1893 22-7-1881 V.Dieten veil 599 9-3-1893 Kruse
101 Baros 24-11-1879 / 1893 5-1-1880 Melsert 18-6-1891 Kruse
102 Garoet 8-10-1881 / 1893 31-10-1880 Melsert 3-12-1892 Leven
103 Krawang 8-4-1881 / 1893 19-6-1881 Melsert 9-9-1892 Schuring
104 Soebang 1-12-1881 / 1893 2-1-1884 Leven 22-11-1892 OPV 193
105 Olehleh 9-3-1882 / 1893 3-12-1882 Schuring 20-1-1892 Kruse
106 Edi 1-3-1882 / 1893 24-10-1886 Kruse 19-10-1892 Leven
107 Teloksemawe 1-3-1882 / 13-10-1884 Niet Bekend      
107 Keboemen 20-3-1885 / 1893 18-4-1885 Kruse 15-5-1893 Braaksma
108 Medan 19-3-1882 / 1893 24-10-1882 V.Dieten veil 600 7-2-1893 Schuring
109 Wlingi 1-7-1883 / 1893 24-12-1889 Veiling Gita mrt 2007 16-2-1893 Bulterman
110 Djombang 1-12-1887 / 1893 17-5-1889 OPV 193 24-1-1893 Koning
111 Kalianda 18-2-1884 / 1893 6-1-1886 Leven 15-4-1891 Koning
112 Goenoengtoea 15-10-1887 / 1893 5-9-1889 Melsert 24-2-1892 Bulterman
113 Bandarklipa 20-11-1887 / 2-12-1890 12-6-1888 Melsert 18-6-1890 Kruse
113 Tebingtinggideli 21-12-1890 / 1893 9-4-1891 V. Dieten veil 619 23-7-1893 Koning
114 Rantauprapat 10-12-1887 / 1893 19-2-1889 V.Dieten veiling 1-12-1891 puntstempels.nl
115 Tandjongbalei 10-12-1887 / 1893 15-7-1889 Melsert 27-4-1893 Schuring
116,1 Boeleleng 17-10-1888 / 1893 15-3-1889 Leven 10-5-1893 Kruse
116,2 Gombong 15-3-1890 / 1893 11-6-1890 Kruse 21-7-1893 Bulterman
117,1 Banckalan 9-10-1889 / 1893 31-12-1891 Korteweg 21-4-1893 Koning
117,2 Bindjei 1-4-1890 / 1893 26-5-1890 V.Dieten veil 600 16-5-1893 Schuring
118 Tandjongpoera 1-4-1890 / 1893 17-2-1891 Leven 20-7-1892 Kruse
119 Lasem 1-4-1891 / 1893 29-5-1891 Bourghelles 26-1-1893 V.Dieten veil 587
120 Toeren 1-4-1891 / 1893 6-1-1892 NTP 1900 29-4-1893 V.Dieten veil 587

De in blauw afgedrukte namen zijn de laatst bekende eigenaren van de poststukken.
Names in blue represent the latest known owner of the piece.