Langstempels in combinatie met Puntstempels

in gebruik bij de hulppostkantoren

Ten tijde van de puntstempels hadden de hulppostkantoren, naast de Franco in Kader stempels, de beschikking over langstempels die ook wel als naamstempels worden aangeduid. Het langstempel mocht alleen op postzegels worden afgestempeld, als de brief rechtstreeks naar een ander hulppostkantoor werd verzonden. De postzegels moesten worden afgestempeld met het langstempel, “die zoveel mogelijk over de geheele breedte van het zegel moet komen”. Als de brief naar een postkantoor werd gezonden, moest het langstempel volgens voorschrift aan de voorzijde boven het adres worden afgedrukt.

Tussen ongeveer 1879 en 1890 werd niet meer aan alle nieuw geopende hulpkantoren het Franco in Kader stempel uitgereikt. In deze periode worden frankeerzegels zowel met het Franco- als met het langstempel vernietigd. Dit is de reden dat postzegels uit de puntstempelperiode met zowel een langstempel als een puntstempel redelijk schaars zijn.

 

 

 1. Tandjong Poera op 90 NI Ex. Kant. Penang
 2. Sragen op Soerakarta
 3. Rantja Ekek op 1 Weltevreden
 4. Montrado op 61 Singkawang (enig bekende exemplaar)
 5. Mangoen Redja op 102 Garoet
 6. Langkat op 90 NI Ex. Kant. Penang
 7. Gombong op 20 Banjoemas
 8. Bindjei op 108 Medan
 9. Tasikmalaja op 102 Garoet
 10. Natal op 81 Rau (Natal was tot 1891 een fungerend hulppostkantoor)
 11. Sambas op 36 Pontianak (collectie Leo Koning)
 12. Gombong op 96 Karanganjer (collectie Leo Koning)
 13. Tjipadalara op 41 Tjiandjoer (haltestempel collectie Jappie Braaksma)
 14. Tjilegon op 100 Bangil (collectie Jappie Braaksma)
 15. Manondjaija op 102 Garoet (collectie Jappie Braaksma)
 16. Langkat op 108 Medan (collectie Jappie Braaksma)
 17. Sragen op 24 Madioen (collectie Leo Koning)
 18. Fort v.d. Capellen op 68 Padangpandjang (collectie Leo Koning)
 19. Madjalengka op 42 Sumedang (collectie Leo Koning)
 20. Kedoengdjatie op 2 Semarang (collectie Leo Koning)
 21. Manondjaija op 102 Garoet (collectie Ab Stolk)
 22. Langkat op paartje 90 NI Ex. Kant Penang (collectie Ab Stolk)
 23. Kedoeng Djati op 2 Semarang (collectie Ab Stolk)
 24. Kertosono op 25 Grisee (collectie Ab Stolk)
 25. Sengon (haltestempel) op 100 Bangil (collectie Allan Westphal)
 26. Lawang op 3 Soerabaija (collectie Allan Westphal)
 27. Sengon (haltestempel) op 100 Bangil
 28. Tjibeber op 1 Weltevreden
 29. Tjitjalengka op 12 Bandoeng
 30. Singkawang op 36 Pontianak
 31. Ngandjoek op 37 Serang
 32. Poerbolingo op 20 Banjoemas
 33. Priaman op 5 Padang (collectie Stuart Leven)
 34. Langkat op 90 Penang (collectie Jan Hoogveld)
 35. Singkawang op 36 Pontianak (collectie Jan Hoogveld)
 36. Lawang op 3 Soerabaija (collectie Jan Hoogeveld)
 37. Sokka op 96 Karanganjer (collectie Jappie Braaksma)
 38. Belawan op 84 Laboean Deli (verkocht op Ebay)
 39. Solok op 68 Padangpandjang (collectie Jappie Braaksma)
 40. Bindjei op 108 Medan (collectie Leo Koning)
 41. Goendih op 2 Semarang (collectie Peter Heim)
 42. Madjalenka op 1 Weltevreden (collectie Peter Heim)
 43. Pemalang op 13 Tegal (collectie Peter Heim)
 44. Sambas op 3 Soerabaija (collectie Peter Heim)
 45. Sintang op 36 Pontianak (collectie Peter Heim)
 46. Tjerangas (halte) op 42 Sumedang (collectie Peter Heim)
 47. Tjilegon op 37 Serang (collectie Peter Heim)
 48. Sambas op 36 Ponianak (collectie Wim Sengers)
 49. Poerbolingo op 20 Banjoemas (collectie Wim Sengers)
 50. Sintang op 36 Ponianak (collectie Wim Singers)
 51. Sengon 7 op Soerakarta (collectie Wim Sengers)
 52. Kroja op 10 Djokjakarta (collectie Wim Sengers)
 53. Prembon op 10 Djokjakarta (collectie Wim Sengers)
 54. Pemalang op 14 Pekalongan (collectie Wim Sengers)
 55. Koetoardjo op 22 Poerworedjo (collectie Wim Sengers)
 56. Tjibeber op 41 Tjiandjoer (collectie Wim Sengers)
 57. Padalarang op 42 Sumedang (collectie Wim Sengers)
 58. Kroja op 116 Gombong (collectie Wim Sengers)
 59. Tanawangko met datum op 62 Menado (collectie Wim Sengers)
 60. Goendieh op 2 Semarang (collectie Wim Sengers)
 61. Djatibarang op 2 Semarang (collectie Peter Heim)
 62. Wonokromo (haltestempel) op 3 Soerabaija (collectie Peter Heim)
 63. Tandjongpoera op 90 Penang (collectie Peter Heim)
 64. Tandjongpriok op 1 Weltevreden (collectie Jappie Braaksma)
 65. Grompol op 7 Soerakarta (collectie Jappie Braaksma)
 66. Menez op 37 Serang (collectie Jappie Braaksma)
 67. Langkat op 84 Laboean Deli (collectie Allan Westphal)
 68. Djombang op 3 Soerabaija (collectie Peter Heim)
 69. Rankas Betoeng op 37 Serang (collectie Peter Heim)
 70. Tangerang op 1 Weltevreden (collectie Peter Heim)
 71. Sambas op 98 Temanggoeng (collectie Jappie Braaksma)
 72. Nagrek op 12 Bandoeng (collectie Peter Heim) Nagrek was een haltekantoor
 73. Wates op 10 Djokjakarta (collectie Peter Heim)
 74. Fort van der Cappellen op 68 Padangpandjang (collectie Pierre Jansen)
 75. Kras op 70 Blitar (collectie Peter Heim)