Bibliografie:

 

Lijst met aanbevolen documenten

 

Belangrijke informatie kan worden gehaald uit de officiŽle documenten uit de puntstempel periode 1874 - 1893. Het betreft o.a.:

- (Jaar)Verslagen omtrent den Gouvernements Post- en Telegraafdiensten in Nederlandsch-IndiŽ;
- Koloniale Verslagen van Nederlandsch-IndiŽ;
- De Javasche Courant (te vergelijken met de Nederlandse Staatscourant);
- Staatsbladen van Nederlandsch-IndiŽ;
- De Bijbladen op de Staatsbladen van Nederlandsch-IndiŽ;
- Circulaires van de hoofd-inspecteur, de chef van de Post- en Telegraafdienst

 

 

Titel: Afstempelingen van Nederlands-IndiŽ

Published by: Nederlands Tijdschrift voor Postzegelkunde, 17e jaargang 1900
 

Author: Diverse

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ, Stempels

Diverse meldingen van vondsten van postzegels en poststukken met puntstempels.

 

Titel: De Nederlands-Indische nummerstempels tot vernietiging van Postzegels.

Published by: Nederlands Tijdschrift voor Postzegelkunde, 26e jaargang 1909
 

Author: Mr. E. Bonn

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ, Stempels

Overzicht van de status van kennis met betrekking tot de puntstempels tot 1909.

 

Titel: De stempels in gebruik bij den postdienst in Ned.IndiŽ van 1789-1910

Published by: Manuscript aanwezig in Museum voor Communicatie in Den Haag
 

Author: Mr. M.J. Mijer

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ, Stempels

O.a. Kantorenlijst en afdrukken van zegels met puntstempels.

 

Titel: De puntstempels van Nederlandsch-IndiŽ
Alternate Title: De stempelrubriek uit "De Filatelist"
Published by: De Philatelist in 1930
 

Author: Korteweg, P.C.

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ, Stempels

Overzicht van de status van kennis met betrekking tot de puntstempels tot 1930. Voorzien van een prijslijst.

 

Titel: De nommerstempels van Nederlandsch-IndiŽ 1874-1893

Published by: Postzegelkunde en Postwezen, 1932 Nederlandsch Maandblad voor Philatelie.
Gedenkboek blz. 157-165
 

Author: Dr. W. Weigand

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ, Stempels

Zeer uitvoerig en wetenschappelijk overzicht; echter met fouten in de toewijzing van nummers aan kantoren.

 

Titel: De nommerstempels van Ned.-IndiŽ

Published by: P Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 1932 blz 131-132
 

Author: J.P. Traanberg

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ, Stempels

Reactie op artikel van Weigand in het Gedenkboek.

 

Titel: Nogmaals de nommerstempels van Nederlandsch-IndiŽ

Published by: Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 1932 blz 233-234
 

Author: Dr. W. Weigand

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ, Stempels

Reactie op de kritiek van o.a. Traanberg op zijn eerste artikel.

 

Titel: De puntstempels van Nederlandsch-IndiŽ
Alternate Title: De stempelrubriek uit "De Filatelist"
Published by: De Philatelist in 1933
 

Author: Korteweg, P.C.

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ, Stempels

Overzicht van de status van kennis met betrekking tot de puntstempels tot 1933. Voorzien van een reactie op het artikel van Weigand in Postzegelkunde en Postwezen.

 

Titel: De ontwikkeling van het postwezen in Ned. Oost/IndiŽ

Published by:
A.C. Nix en Co. Bandoeng in 1935
 

Author: Beer van Dingstee, J.H.

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ, Stempels

Standaardwerk over het postwezen in Nederland IndiŽ

 

Titel: De puntstempels van Nederlands IndiŽ

Published by: De Postzak 148 in 1958
 

Author: Ir. C. Versteeg

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ, Stempels

De eerste die een volledige lijst van puntstempels kon geven die waren toegewezen aan de juiste postkantoren. Deze lijst is nog steeds actueel. Versteeg meldt ook het bestaan van typen puntstempels.

 

Titel: De typen van de puntstempels van Nederlands-IndiŽ

Published by: Nederlands Maandblad voor Philatelie in 1969, blz. 277-284.
 

Author: P.G. Melsert

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ, Stempels

Voor het eerst veel aandacht voor het bestaan van typen puntstempels. Dit op basis van de eigen collectie van Melsert.

 

Titel: De puntstempels van Nederland en Nederlands-IndiŽ

Published by: W.H. De Munnik in 1971
 

Author: Hoogerdijk, D.C.

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ, Postwaardestukken, Stempels

Foto's van puntstempels en -typen en een waarderingsoverzicht. Niet zo compleet als Bulterman, maar wel interessant vanwege de foto's.

 

Titel: Poststempels Nederlands-IndiŽ 1864-1950

Published by: DAVO in 1981
 

Author: Bulterman, P.R.

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ, Stempels

Standaardwerk voor alle verzamelaars van posthistorie m.b.t. Nederlands IndiŽ

 

Titel: De puntstempels van Nederlands-IndiŽ

Published by: De Postzak 153 in 1987
 

Author: Bulterman, P.R.

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ, Stempels

Overzicht van alle puntstempels en -typen van Nederlands-IndiŽ

 

Titel: Vergeten oud nieuws betreffende de puntstempels van Nederlands-IndiŽ

Published by: De Postzak 158 in 1988
 

Author: Storm van Leeuwen, P.

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ, Stempels

Vervolg en aanvulling op Postzak 153 van P.R. Bulterman

 

Titel: Poststempelcatalogus Nederlands-IndiŽ 1864-1942

Published by: N
.V.P.H. in 1995
 

Author: Storm van Leeuwen, P.

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ, Stempels

Een gedegen inventarisatie van kantoren en stempels met puntenwaardering.

 

Titel: Nederlands-IndiŽ puntstempels 1874-1893
Alternate Title: met
waardebepaling voor afstempelingen op losse postzegels en op poststuk
Published by: N.V.P.H. in 2005
 

Author: Storm van Leeuwen, P.

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ, Postwaardestukken, Stempels

Onmisbaar voor het bepalen van de waarde van de stempels op zegels en poststukken

 

 

---

Naast bovenstaand overzicht zijn de volgende publicaties wellicht ook interessant:

 

Titel: Het JAVA Provisorium

Published by: De Postzak 196 in 2003
 

Author: Bulterman, P.R.

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ, Stempels

Het mysterie rond de "Kleine 5" op de briefkaart van 1879/80.

 

Titel: Geene Olla Podrida

Published by: De Postzak 197 in 2003
 

Author: Peter Storm van Leeuwen

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ, Stempels

Zeer uitgebreide reactie van Peter Storm van Leeuwen op bovenstaand artikel van Bulterman.

 

Titel: De Nederlandsch-Indische Briefkaarten afgestempeld veldpostk. Atjeh 1874-1881

Published by: De Postzak 138 in 1983
 

Author: Sleeuw, R.A.

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ, Postwaardestukken, Stempels

Een gedegen onderzoek naar de Velpostkaarten die gebruikt zijn in Atjeh.

 

Titel: De Nederlands-Indische briefkaarten afgestempeld veldpostk. Atjeh 1874-1881; aanvulling

Published by: De Postzak 143 in 1985
 

Author: Sleeuw, R.A.

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ, Postwaardestukken, Stempels

Vervolg op bovenstaande publicatie.

 

Titel: De emissies 1870, 1883 en 1892 van Nederlandsch-Indie

Published by: NBFV in 1994
 

Author: Sleeuw, R.A.

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ, Postwaardestukken, Stempels

Standaardwerk over deze emissies met veel aandacht voor stempels.

 

Titel: De Nederlands-Indische postagentschappen te Singapore en Penang

Published by: De Postzak 162 in 1989
 

Author: Storm van Leeuwen, P.

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ, Postwaardestukken, Stempels

 

 

Titel: Veldpostkantoor Atjeh No. 1

Published by: De Postzak 170 in 1991
 

Author: Storm van Leeuwen, P.

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ, Stempels

Bijzondere vondst: Veldpostkantoor Atjeh No.1 met puntstempel 67

 

Titel: Malang, 17 september 1935
Alternate Title: o.a. Het `Nietig` stempeltje
Published by: De Postzak 146 in 1985
 

Author: Storm van Leeuwen, P.

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ, Stempels

Artikel over het boek van Beer van Dingstee "De ontwikkeling van het postwezen in Ned. Oost/IndiŽ"

 

Titel: Enige postale gevolgen van de uitbarsting van de Krakatau 100 jaar geleden

Published by: De Postzak 138 in 1983
 

Author: Storm van Leeuwen, P.

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ, Stempels

De gevolgen van de Tsunami als gevolg van de uitbarsting van de Krakatau voor o.a. de postkantoren Anjer en Telokbetong

 

Titel: Nederlands-IndiŽ
Alternate Title:
noteringen voor zegels op poststuk
Published by: N.V.P.H. in 2005
 

Author: Vleeming, H.

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ, Postwaardestukken, Stempels

Onmisbaar voor het bepalen van de waarde van de stempels op poststukken gefrankeerd met zegels.

 

Titel: Nederlands-IndiŽ Emissies 1864-1870; Collectie Drs. Edwin Voerman
Alternate Title: Postzegelveiling Van Dieten 20 januari 1995 no. 554
Published by: Van Dieten in 1995
 

Author: Voerman, Edwin


Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ

Veiling catalogus met de collectie Voerman

 

Titel: Geuzendam's Catalogus van de Postwaardestukken van Nederland en Overzeese Rijksdelen
Alternate Title: 4e editie
Published by: Van Dieten in 1979
 

Author: Geuzendam, A.W. ten

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ

Catalogus met de postwaardestukken van o.a. Nederlands IndiŽ

 

 

 

Titel: Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-IndiŽ

Alternate Title: -
Published by: Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars
 

Author: Becking, H.F.W. [et al]

Categorie: Filatelie, Nederlands IndiŽ

Handboek over de achtergronden van de postzegels die gebruikt zijn in Nederlands IndiŽ t/m de rode kruis uitgifte van 1915.