Bekende zegels met Puntstempels

 

Elders staat op deze website een onderzoek naar de schaarste van de puntstempels. Na afloop van dit onderzoek zijn de resultaten in een register geplaatst dat tot doel heeft alle bekende combinaties van zegels met puntstempels hierin op te nemen.

Het register draagt de naam “Bekende Zegels”; dit betekent: alle combinaties die bij mij bekend zijn. Ik ga er van uit dat vele combinaties wel bestaan en in verzamelingen zijn opgenomen, maar nog niet gemeld zijn.

Als u het bestaan van een combinatie kent of in het bezit heeft, welke nog niet in dit register is opgenomen, wilt u dit dan melden? Ik zal er dan voor zorgen dat de melding wordt opgenomen in het register. Daardoor ontstaat een zo actueel en compleet mogelijk overzicht van alle zegels met puntstempel. Hiermee hoop ik zicht te krijgen op de uitdagingen die wij als verzamelaars nog te gaan hebben. Als deze kennis gedeeld wordt met elkaar, wordt ons specialisme nog aantrekkelijker!

Naar het register van de Bekende Zegels