Bekende postwaardestukken met Puntstempels

 

Naast het register "Bekende Zegels" en het register "Bekende Data" op deze website, kreeg ik de vraag van enkele verzamelaars of er ook bekend was op welke postwaardestukken puntstempels bekend zijn. Aldus ontstond een derde register met alle bij mij bekende postwaardestukken met puntstempels, uiteraard per postkantoor. Ik ga er van uit dat vele, mij nog onkende, postwaardestukken met puntstempels wel bestaan en in verzamelingen zijn opgenomen.

Voor de classificatie van het postwaardestuk wordt uiteraard gebruik gemaakt van de Geuzendam Catalogus.

Als u het bestaan van een postwaardestuk met puntstempel kent of in het bezit heeft, welke nog niet in dit register is opgenomen, wilt u dit dan melden? Ik zal er dan voor zorgen dat de melding wordt opgenomen in het register. Daardoor ontstaat een zo actueel en compleet mogelijk overzicht van alle postwaardestukken met puntstempel. Hiermee hoop ik zicht te krijgen op de uitdagingen die wij als verzamelaars nog te gaan hebben. Als deze kennis gedeeld wordt met elkaar, wordt ons specialisme nog aantrekkelijker!

Naar het register van de BekendePostwaardestukken